donderdag 30 juli 2015

Ad Hoeben (1928) overleden

Op 22 juli jongstleden is de Brabantse heraldicus en vlaggenkundige Adrianus Henricus (Ad) Hoeben (20 nov. 1928) overleden.

Hoeben schreef in 1991 Brabantse heraldiek in historisch perspectief. Daarin zette hij in 126 pagina's overzichtelijk de contouren uit van de rijke Brabantse heraldiek.
Hoeben gaf in dat werk, maar ook in het genealogisch tijdschrift De Brabantse Leeuw, stevige en gefundeerde  kritiek op het gevierde naslagwerk van J.P.W.A. Smit, De Brabantse beelden en tekens van recht (1957). Smit was volgens Hoeben op het verleidelijke glibberige pad van de hypothese terechtgekomen en dat had zelfs gevolgen voor de provincievlag.

Afgezien van de vele artikelen die Hoeben schreef voor de Brabantse Leeuw, Gens Nostra en De Nederlandsche Leeuw, heeft hij zijn sporen verdiend met het naslagwerk Noord-Brabants Wapenrepertorium (2001). Door zijn werk in communicatie en voorlichting wist hij met de pen een nuchtere, moderne en vooral wetenschappelijke toon te vinden waar op dat moment behoefte aan was. Hoebens bijdragen aan de heraldiek, genealogie en banistiek zijn van blijvende invloed.

maandag 27 juli 2015

Heraldisch Tijdschrift, jaargang 2015, nr. 2

In het tweede nummer van de jaargang 2015 van het Heraldisch Tijdschrift, de periodiek van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging, de volgende artikelen: • Gulden-Vliesborden in Den Haag: restauratie en interpretatie, door Marjolijn Kruip. 
 • Kapittel Gulden Vlies in Den Haag (mei 1456), door Robert van Dijk
 • In de serie 'hedendaagse heraldici: Martin Knoch, grafisch en heraldisch ontwerper, door Bernard Grothues 
 • Benelux merkenbureau: geen heraldiek, door Robert van Dijk 
 • Spreen Brouwer, familiewapen in zegelringen, door A. Spreen Brouwer
En verder de nieuwe rubriek Overheidsheraldiek door J.A. de Boo (Bodegraven-Reeuwijk, Molenwaard), Boekbesprekingen en Op de keper beschouwd (lezersforum).

Het Heraldisch Tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement kost € 30,- per jaar (buitenland € 35,-). NGV-leden betalen € 20,- per jaar. Email: w.vanzon@xs4all.nl

dinsdag 9 juni 2015

Blazoen : kwartaalblad voor heraldiek en zegelkunde, jrg. 1, nr. 1

Sinds kort heeft het nieuw opgerichte Nederlands Genootschap voor Heraldiek een eigen tijdschrift: Blazoen.
 
Inhoudsopgave van het eerste nummer van jaargang 1:
 • Een heraldisch eerbetoon van Jakob B. Bronsema, door B. Grothues
 • Van hoorns, horens en van horen zeggen, door W. Coolen
 • Een wapen voor de basiliek van de Heilige Catharina te St. Petersburg, door A. Daae
 • Een stempel van het adellijke geslacht Klerck, door N.J.M. Biezen
 • De achttiende-eeuwse Arnhemse heraldisch schilder Willem ten Haegh, door A.C. Zeven
 • Uit andere bron (heraldische publicaties) en Vrijkwartier (rubriek met vragen wetenswaardigheden en reacties)


Uitgever: Stichting Nederlands Genootschap voor Heraldiek
Blazoen verschijnt vier keer per jaar voor de Vrienden van het NGH (min. € 25,00 per jaar)

maandag 8 juni 2015

Heraldicum Disputationes jaargang 29 nr. 2

Inhoudsopgave van het tweede nummer van jaargang 2015 van Heraldicum Disputationes:
 • Knoeien met kwartierstaten, door J.-M. van den Eeckhout
 • De 14 kwartieren van mr. Adriaen Nicolaesz. Boogaert, door H.K. Nagtegaal m.m.v. H.M. Morien
 • Een verloren grafsteen van Jan van den Brande en Anna de Brune, door D. Delgrange & M. Van de Cruys
 • Een zegelmatrijs met het wapen Veranneman (Gentbrugge), door D. Delgrange & M. Van de Cruys

Als gebruikelijk ook in dit nummer ingezonden brieven, mededelingen en signaleringen van nieuwe boeken in de afdeling Disputationes.

Uitgever: Marc Van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)
Heraldicum Disputationes verschijnt vier keer per jaar.
Prijs: € 20,- per jaar, € 6,00 voor losse nummers (€ 7,50 voor Nederland.)
Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html

vrijdag 15 mei 2015

Heraldisch Tijdschrift, jaargang 2015, nr. 1

In het eerste nummer van de jaargang 2015 van het Heraldisch Tijdschrift, de periodiek van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging, de volgende artikelen:
 • Heraldische stijlen. Acht eeuwen heraldiek in vogelvlucht, door Norbert Biezen. (Dit 21 pagina's tellend kunsthistorisch-heraldisch overzicht maakt van dit nummer van het Heraldisch Tijdschrift de facto een themanummer.)
 • Overheidswapens worden beschermd door hun koninklijk besluit, door Robert van Dijk
 • In de serie 'hedendaagse heraldici': Prisca van Dessel, heraldisch designer, door Bernard Grothues
Verder als gebruikelijk de rubriek Op de keper beschouwd (met vragen en reactie van lezers).

Het Heraldisch Tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement kost € 30,- per jaar (buitenland € 35,-). NGV-leden betalen slechts € 20,- per jaar. Email: w.vanzon@xs4all.nl

woensdag 22 april 2015

Herold-Jahrbuch, Neue Folge, jaarg. 19 (2014)

Onlangs verscheen de 19e jaargang (2014) van Herold-Jahrbuch, Neue Folge. In dit jaarboek van Der Herold, Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin staan de volgende artikelen:
 • Karl vom Stein zum Altenstein (1770-1840) - ein preussischer Kultusminister als Kunstsammler, door Ute Bednarz
 • Das grosse Siegel des Kardinals des Nikolaus von Kues (1401-1464), door Toni Diederich
 • Die Entwicklung heraldischer Normen im Heiligen Römischen Reich und in der Habsburgermonarchie, door Michael Göbl
 • Die Havelbergsche Wappengruppe, door Poul Graf von Holstein  (Over de oude toepassing van de combinatie van adelaarsvleugel en lelie.)
 • Zur Typologie der Wappenminiaturen, door Tomás Krejcik (Over de opbouw van heraldische composities op diploma's.)
 • "Und wenn es noch so falsch ist, so bleibt es doch unsere Tradition", door Harald Lönnecker (Over de heraldiek van Duitse studentenverenigingen.)
 • Die Beschränkung der Führungsbefugnis eines Familiesnwappens auf den Mannnesstam im Lichte der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nach Art. 3 Abs. 2 Grundgezetz, door Martin Richau (Over heraldische ontwikkelingen rond overerfbaarheid van wapens na 1976.)
 • Von Georg Septimus Dieterichs (1690-1757) zu Ernst Landmann (1846-1926), door Gerhard Seibold (Over het historische ex libris in oude drukken.)

Leden van de Vereniging Herold ontvangen Herold-Jahrbuch en het kwartaalblad Der Herold gratis. Lidmaatschap kost € 48,- per jaar. Voor méér informatie: www.Herold-Verein.de

Zie ook de eerdere bijdragen over Der Herold in Heraldisch dossier@CBG.

maandag 30 maart 2015

Wapenboek van Vossemeer

Dit jaar heeft A.M. Bosters uit Voorburg het tweedelige typoscript Wapenboek van Vossemeer voltooid.
Het is geen wapenboek in de klassieke zin van het woord maar een tamelijk uitputtende studie naar de (familie)heraldiek en merken die binnen de grenzen van deze voormalige heerlijkheid (sinds 1410) voorkwamen. De ene helft van de heerlijkheid lag op het eiland Tholen en de andere zijde lag in Brabant. Beide delen waren gescheiden door de rivier de Eendracht en werden in 1809 de zelfstandige gemeenten Oud-Vossemeer (Zeeland) en Nieuw-Vossemeer (Brabant).

Bosters behandelt de ambachtsheren en -vrouwen, rentmeesters, secretarissen, baljuws, burgemeesters, schepenen, predikanten, hoevenaars en overige grondeigenaars. Van allen heeft hij - voor zover bekend - heraldische tekeningen en een goede bronvermelding gemaakt. De tekeningen (enkelen in kleur) moet men niet met een esthetische verwachting zien, maar als documentatie bij de wapenbeschrijvingen doen ze een prima dienst.

Het is heel aardig om heraldiek te bekijken vanuit een vaste plaats, net zoals men de families kan bestuderen die allemaal in de loop der eeuwen in één huis hebben gewoond. En dan is het voor zo'n op een grens gelegen plaats fascinerend om te letten op de invloeden uit Holland, Brabant en Zeeland door de eeuwen heen.

Het naslagwerk heeft een index en is ter inzage bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

A.M. Bosters, Wapenboek van Vossemeer deel I en II, Voorburg 2015